24-4-2017

Briard - Berger de Brie - Franse Herdershond

 

pups - chiots

nieuws - nouvelle - news

Briards van de Boksenberg

 

  - Briard informatie en foto's - la passion de Briard - Briard love -  

- Pups geboren - Chiots nés - Pups born -

ENTER ↓

   NEDERLANDS

  

   FRANÇAIS

   

   ENGLISH

 

 

    

Bienvenue , faites connaissance avec les Briards, regardez les photo's et info.

Welkom, maak kennis met  Briards en bekijk de foto's en info. 

Welcome , learn more about  Briards and see the pictures and info.

( U heeft het beste resultaat als u de  beeldschermresolutie op 1024 x 768 pixels zet )